Објављен јавни позив за закључивање уговора ради пружања услуга ХБО са даваоцима здравствених услуга у приватној својини

https://www.rfzo.rs/index.php/davaocizdrusluga/hb-2019