Објављене су капитационе табеле за 2. квартал 2019. године

Објављене су капитационе табеле за 2. квартал 2019. године, по новој капитационој формули, на основу којих ће се обрачунавати плате изабраних лекара за октобар, новембар и децембар 2019. године. Можете их преузети са стране Капитација.