Објављене су кориговане капитационе табеле за 3. квартал 2019

Објављене су кориговене капитационе табеле за 3. квартал 2019. године на основу којих ће се обрачунавати плате изабраних лекара за јануар, фебруар и март 2020. године. Можете их преузети са стране Капитација.