Обавештење

Обавештавамо осигуранике да је Испостава Републичког фонда за здравствено осигурање Уб, након окончања радова на адаптацији пословних просторија, од 07.02.2020.године  поново на адреси Улица Краља Петра Првог Ослободица 31Ж.