Објављене су кориговане капитационе табеле за 4. квартал 2019. године

Објављене су кориговане капитационе табеле за 4. квартал 2019. године на основу којих ће се обрачунавати плате изабраних лекара за април, мај и јун 2020. године. Можете их преузети са стране Капитација.