Исплата трудничког боловања

На данашњој седници Владе Србије, обезбеђено је недостајућих 400 милиона динара за исплату накнаде трудничког боловања. Републички фонд за здравствено осигурање у наредна два дана почеће да исплаћује наведена средства.

Подсећамо да је проблем у исплати накнаде трудничког боловања настао због неадекватног планирања средстава претходног руководства, а након детаљне анализе новог руководства Републичког фонда и уз велику подршку Министарства здравља проблем је решен.

Накнаду зараде за првих 30 дана обезбеђује послодавац, а почев од 31. дана, Републички фонд за здравствено осигурање. Из средстава обавезног здравственог осигурања обезбеђује се износ од 65% од основа за накнаду зараде, а износ од 35% од основа за накнаду зараде из средстава буџета Републике Србије која се преносе Републичком фонду.