Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Општа болница ШАБАЦ

Интервенција: Уградња ендопротеза кука


Врста помагала: Цементна протеза

Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Општа болница ШАБАЦ


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 1809946*****9 10.01.2020 31.05.2023
2 0806942*****1 28.10.2020 19.06.2023
3 0612942*****4 01.03.2019 15.08.2023
4 1211943*****1 27.08.2019 27.10.2023
5 2006946*****1 15.07.2022 30.10.2023
6 1009943*****6 25.10.2022 24.11.2023
7 1409943*****4 17.01.2023 25.11.2023
8 2001945*****1 13.12.2022 12.12.2023
9 2707944*****8 29.01.2020 21.12.2023
10 2010943*****1 20.11.2019 25.12.2023
11 1505942*****1 02.08.2021 25.12.2023
12 1809944*****8 14.02.2023 12.01.2024
13 0601943*****4 13.01.2023 21.01.2024
14 0104944*****4 25.01.2023 02.02.2024
15 1012942*****0 05.05.2023 03.05.2024
16 3007942*****2 19.05.2023 15.05.2024