Сваки порођај се третира као хитан случај

Републичком заводу за здравствено осигурање у претходном периоду обраћале су се здравствене установе, као и породиље са питањем да ли се порођај који је обављен у термину, у здравственој установи ван подручја матичне филијале, а без овереног болничког упута, сматра хитним случајем. Односно, да ли породиље у том случају саме сносе трошкове порођаја, јер  је пружање здравствених услуга ван подручја филијале, без овереног упута могуће само уколико је у питању хитaн случај.

Како се не би дешавало да породиље саме финасирају свој порођај, РЗЗО је филијалама упутио инструкцију којом је ово питање регулисано.

Наиме, с обзиром на то да се порођај, па и онај у термину, сматра хитним случајем, он се обавља о трошку здравственог осигурања без обзира на то да ли је обављен у здравственој установи ван подручја матичне филијале.