ЦКЛ (Централна комисија за лекове)

Састав Централне комисије за лекове:

1. проф. др Љиљана Гојковић-Букарица, Институт за фармакологију, клиничку фармакологију и токсикологију, Медицински факултет Универзитета у Београду,    председник
2. НС прим. др. сци. мед. Даворин Радосављевић, проф.,  Институт за онкологију и радиологију Србије, потпредседник,
3. проф. др Весна Томић – Спирић, Универзитетски клинички центар Србије, Клиника за алергологију и имунологију, члан,
4. проф. др Милош Жарковић, Универзитетски клинички центар Србије, Клиника за ендокринологију, дијабетес и болести метаболизма, члан,
5. проф. др Драгана Вујић, Институт за здравствену заштиту мајке и детета Србије „ Др Вукан Чупић“, члан,
6. проф. др Тамара Миловановић, Универзитетски клинички центар Србије, Клиника за гастроентерологију и хепатологију, члан,
7. доц. др Софија Глумац, Институт за патологију, Медицински факултет Универзитета у Београду, члан,
8. проф. др Арсен Ристић, Универзитетски клинички центар Србије, Клиника за кардиологију, члан,
9. доц. др Марко Ерцеговац,  Универзитетски клинички центар Србије, Ургентни центар, члан,
10. асс. др сци. мед. Марија Бранковић, Клиничко-болнички центар „Бежанијска коса“, члан,
11. проф. др Катарина Вучићевић, Фармацеутски факултет Универзитета у Београду, Катедра за фармакокинетику и клиничку фармацију, члан.

 

 

 

Комисије РФЗО

Комисије (I)

Стручне поткомисије за лекове

Комисије (II)