Сајтови здравствених установа

Филијала
Назив установе
WEB адреса сајта установе
Београд Апотекарска установа Београд www.apotekabeograd.co.rs
Београд Завод за здравствену заштиту студената, Београд www.zzzzsbg.rs
Београд Дом здравља Обреновац www.domzdravljaobrenovac.com
Београд Дом здравља Др Милорад Влајковић-Барајево /
Београд Градски завод за кожне и венеричне болести www.kvb.org.rs
Београд Градски завод за хитну медицинску помоћ www.beograd94.rs
Београд Градски завод за геронтологију www.gerontology.co.rs
Београд Градски завод за плућне болести и туберкулозу www.bolestipluca.org.rs
Београд Дом здравља Вождовац www.dzvozdovac.rs
Београд Дом здравља Врачар www.dzvracar.org.rs
Београд Дом здравља Др Миливоје Стојковић-Гроцка www.dzgrocka.co.rs
Београд Дом здравља Звездара www.dzzvezdara.rs
Београд Дом здравља Земун www.dzzemun.org.rs
Београд Дом здравља Др Ђорђе Ковачевић-Лазаревац dzlazarevac.rs
Београд Дом здравља Младеновац www.dzmladenovac.rs
Београд Дом здравља Нови Београд www.dznbgd.com
Београд Дом здравља Др Милутин Ивковић-Палилула www.dzpalilula.org.rs
Београд Дом здравља Раковица www.dzrakovica.rs
Београд Дом здравља Савски Венац www.dzsvenac.rs
Београд Дом здравља Сопот /
Београд Дом здравља Стари Град www.dzstarigrad.org
Београд Дом здравља Др Симо Милошевић-Чукарица www.dzcukarica.rs
Београд Клиника за психијатријске болести "др Лаза Лазаревић" www.lazalazarevic.rs
Београд Специјална болница за болести зависности www.drajzerova.org.rs
Београд Војно медицинска академија www.vma.mod.gov.rs
Београд Завод за психофизиолошке поремећаје и говорну патологију "Др Цветко Брајовић" www.zgp.org.rs
Београд Институт за медицину рада - "Др Драгомир Карајовић" www.imr-karajovic.org
Београд Институт за ортопедско-хирурше болести "Бањица" www.iohbb.edu.rs
Београд Институт за кардиоваскуларне болести "Дедиње" www.ikvbd.com
Београд Институт за здравствену заштиту мајке и детета србије "Др Вукан Чупић" www.imd.org.rs
Београд Институт за ментално здравље www.imh.org.rs
Београд Институт за онкологију и радиологију Србије www.ncrc.ac.rs
Београд Клиничко болнички центар Земун www.kbczemun.rs
Београд Специјална болница за рехабилитацију и ортопедску протетику - Београд www.zop.rs
Београд Клиничко болнички центар Звездара www.kbczvezdara.rs
Београд КБЦ "Др Драгиша Мишиовић - Дедиње" www.dragisamisovic.bg.ac.rs
Београд Клиничко болнички центар Bежанијска коса www.bkosa.edu.rs
Београд Специјална болница за лечеље церебро-васкуларних обољења "Свети Сава" www.svetisava.rs
Београд Гинеколошко акушерска клиника Народни фронт www.gakfront.org
Београд Специјална болница за ендемску нефропатију Лазаревац www.nefropatijalaz.org.rs
Београд Стоматолошки факултет www.stomf.bg.ac.rs
Београд Институт за неонатологију, Београд www.neonatologija.rs
Београд Клиника за неурологију и психијатрију за децу и омладину decijaneuropsihijatrija
Београд Специјална болница за церебралну парализу и развојну неурологију www.sbcprn.com
Београд Клиника за рехабилитацију "Др Мирослав Зотовић" www.rehabilitacija.rs
Београд Специјална болница за интерне болести Младеновац www.sbib.rs
Београд Институт за реуматологију, Београд www.reumatologija.org.rs
Београд Клинички центар Србије www.kcs.ac.rs
Београд Универзитетска дечја клиника www.udk.bg.ac.rs
Београд Завод за здравствену заштиту радника Министарства унутрашњих послова - Апотека www.zzzzmup.rs
Београд Апотека - Завод за здравствену заштиту радника "Железнице Србије" /
Београд Институт за рехабилитацију www.rehabilitacija.com
Бор Дом здравља Мајданпек www.dzmpek.org.rs
Бор Општа болница Мајданпек www.obm.rs
Бор Здравствени центар Неготин www.zcnegotin.org.rs
Бор Здравствени центар Кладово www.zckladovo.co.rs
Бор Здравствени центар Бор www.zcbor.org.rs
Бор Апотекарска установа Бор www.apotekabor.rs
Чачак Дом здравља Горњи Милановац /
Чачак Општа болница Горњи Милановац www.bolnica-gm.org
Чачак Здравствени центар Чачак www.zccacak.rs
Чачак Апотекарска установа Горњи Милановац www.apotekagm.rs
Чачак Апотекарска установа Чачак www.apotekacacak.co.rs
Чачак Специјална болница за рехабилитацију - "Ивањица" www.zavodivanjica.rs
Гњилане Здравствени центар Гњилане /
Јагодина Дом здравља Деспотовац www.dzdespotovac.rs
Јагодина Дом здравља Свилајнац www.dzsvilajnac.com
Јагодина Дом здравља Ћуприја /
Јагодина Дом здравља Рековац www.dzrekovac.rs
Јагодина Дом здравља Јагодина www.domzdravljaja.rs
Јагодина Дом здравља Параћин /
Јагодина Општа болница Параћин /
Јагодина Општа болница Јагодина www.bolnicajagodina.rs
Јагодина Општа болница Ћуприја /
Јагодина Апотекарска установа Свилајнац /
Јагодина Апотекарска установа Рековац /
Јагодина Апотекарска установа Параћин www.apoteka.pn.rs
Јагодина Апотекарска установа Јагодина www.apotekajagodina.rs
Јагодина Апотекарска установа Деспотовац /
Јагодина Апотекарска установа Ћуприја /
Кикинда Дом здравља Ада www.dzada.co.rs
Кикинда Дом здравља Кањижа www.dzkanjiza.org.rs
Кикинда Дом здравља Нови Кнежевац www.dznk.org.rs
Кикинда Дом здравља Чока www.dzcoka.com
Кикинда Дом здравља Сента www.zdravstvosenta.rs
Кикинда Дом здравља Кикинда www.dzkikinda.net
Кикинда Специјална болница за психијатријске болести Нови Кнежевац /
Кикинда Општа болница Сента www.hospitalsenta.rs
Кикинда Општа болница Кикинда www.obki.rs
Кикинда Апотекарска установа Сента www.apotekasenta.rs
Кикинда Апотекарска установа Нови Кнежевац /
Кикинда Апотекарска установа Кикинда www.apotekakikinda.rs
Кикинда Апотекарска установа Кањижа www.dzkanjiza.org.rs
Кикинда Апотекарска установа Чока /
Кикинда Апотекарска установа Ада /
Кикинда Специјална болница за рехабилитацију "Бања Кањижа" www.banja-kanjiza.com
Косовска Митровица Дом здравља Звечан /
Косовска Митровица Здравствени центар Косовска Митровица /
Крагујевац Завод за здравствену заштиту радника Крагујевац www.zzzrkg.rs
Крагујевац Дом здравља Крагујевац www.dzkg.rs
Крагујевац Завод за хитну медицинску помоћ Крагујевац www.hitnapomoc.org
Крагујевац Дом здравља Баточина www.dzbatocina.rs
Крагујевац Дом здравља Кнић www.dzknic.rs
Крагујевац Дом здравља Лапово www.dzlapovo.rs
Крагујевац Дом здравља Рача /
Крагујевац Дом здравља Топола www.dztopola.rs
Крагујевац Здравствени центар Аранђеловац www.zcarandjelovac.org.rs
Крагујевац Клинички центар Крагујевац www.kc-kg.rs
Крагујевац Апотекарска установа Крагујевац www.apotekakg.rs
Крагујевац Апотекарска установа "Аранђеловац" /
Крагујевац Специјална болница за рехабилитацију "Буковичка Бања" Аранђеловац /
Краљево Дом здравља Рашка www.dzraska.rs‎
Краљево Дом здравља Врњачка Бања www.dzvbanja.org.rs‎
Краљево Специјална болница за интерне болести Врњачка Бања www.bolnicavb.org.rs
Краљево Здравствени центар Краљево www.zcstudenica.org
Краљево Апотекарска установа Краљево www.apotekakraljevo.rs
Краљево Специјална болница за лечење и рехабилитацију "Меркур" Врњачка Бања www.vrnjcispa.rs
Краљево Специјална болница за рехабилитацију "Агенс" - Матарушка Бања ,Краљево www.agensmb.rs
Крушевац Општа болница Крушевац /
Крушевац Дом здравља Александровац www.dzaleksandrovac.org.rs
Крушевац Дом здравља Варварин www.dzvarvarin.com
Крушевац Дом здравља Ћићевац www.dzcicevac.com
Крушевац Дом здравља Брус www.dzbrus.org.rs
Крушевац Дом здравља Трстеник www.dztrstenik.rs
Крушевац Дом здравља Крушевац www.zckrusevac.org.rs
Крушевац Апотекарска установа Крушевац www.apoteka-ks.com
Крушевац Специјална болница за рехабилитацију "Рибарска бања" , Крушевац www.ribarskabanja.rs
Лесковац Дом здравља Лебане www.dzlebane.co.rs
Лесковац Дом здравља Бојник www.dzbojnik.org
Лесковац Дом здравља Лесковац www.dzleskovac.com
Лесковац Дом здравља Власотинце www.dzvlasotince.rs
Лесковац Дом здравља Медвеђа www.dzmedvedja.com
Лесковац Општа болница Лесковац www.bolnicaleskovac.org
Лесковац Апотекарска установа Лесковац www.apotekaleskovac.rs
Лесковац Специјална болница за рехабилитацију "Гејзер" - Сијаринска бања, Медвеђа www.gejzer.rs
Ниш Дом здравља Гаџин Хан www.dz.gadzinhan.rs
Ниш Дом здравља Дољевац www.dzdoljevac.org.rs
Ниш Дом здравља Сврљиг www.domzdravlja.svrljig.rs
Ниш Дом здравља Сокобања www.dzsokobanja.com
Ниш Дом здравља Ниш www.domzdravljanis.co.rs
Ниш Дом здравља Мерошина www.dzmerosina.info
Ниш Дом здравља Ражањ www.dzrazanj.org.rs
Ниш Завод за хитну медицинску помоћ Ниш www.hitnanis.org
Ниш Завод за здравствену заштиту радника Ниш www.medradanis.rs
Ниш Завод за здравствену заштиту студената Ниш www.studpolnis.rs
Ниш Завод за плућне болести и туберкулозу Ниш www.zavodtb.org.rs
Ниш Специјална болница за плућне болести " Озрен", Сокобања www.bolnicaozren.weebly.com/
Ниш Клинички центар Ниш www.kcnis.rs
Ниш Клиника за стоматологију Ниш www.kzsnis.rs
Ниш Општа болница Алексинац www.zcaleksinac.rs
Ниш Специјална болница за психијатријске болести "Горња Топоница", Ниш www.spbtoponica.rs
Ниш Апотекарска установа Сокобања www.dzsokobanja.com
Ниш Апотекарска установа Дољевац www.dzdoljevac.org.rs
Ниш Апотекарска установа Ниш www.apotekanis.co.rs
Ниш Специјална болница за неспецифичне плућне болести "Сокобања" www.soko-banja.rs
Ниш Институт за лечење и рехабилитацију "Нишка Бања", Ниш www.radonnb.co.rs
Нови Пазар Дом здравља Тутин www.dztutin.rs
Нови Пазар Дом здравља Нови Пазар www.dznovipazar.rs
Нови Пазар Општа болница Нови Пазар www.obnp.rs
Нови Пазар Дом здравља Нови Пазар - Апотека Нови Пазар /
Нови Пазар Дом здравља "Тутин" - Апотека "Тутин" /
Нови Пазар Специјална болница за прогресивне мишићне и неуромишићне болести Нови Пазар www.npbanja.com
Нови Сад Завод за здравствену заштиту радника Нови Сад www.medicinarada.rs
Нови Сад Завод за здравствену заштиту студената Нови Сад www.zzzzsns.co.rs
Нови Сад Дом здравља Ириг /
Нови Сад Дом здравља Беочин www.dzbeocin.com
Нови Сад Дом здравља Бечеј www.dzbecej.rs
Нови Сад Дом здравља Жабаљ www.dzzabalj.rs
Нови Сад Дом здравља Србобран www.dzsrbobran.rs
Нови Сад Дом здравља Бач www.dzbac.rs
Нови Сад Дом здравља Бачка Паланка www.dzbacpal.org.rs
Нови Сад Дом здравља Темерин www.dztemerin.rs
Нови Сад Дом здравља Тител www.dztitel.rs
Нови Сад Дом здравља Нови Сад www.dzns.rs
Нови Сад Завод за хитну медицинску помоћ Нови Сад www.hitnapomocns.org.rs
Нови Сад Дом здравља Врбас www.dzvrbas.co.rs
Нови Сад Општа болница Врбас www.obvs.rs
Нови Сад Специјална болница за реуматске болести Нови Сад www.sbnovisad.co.rs
Нови Сад Институт за онкологију Војводине, Сремска Каменица www.onk.ns.ac.rs
Нови Сад Институт за плућне болести Војводине, Сремска Каменица www.ipb-ild.edu.rs
Нови Сад Институт за кардиоваскуларне болести Војводине, Сремска Каменица www.ikvbv.ns.ac.rs
Нови Сад Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, Нови Сад www.izzzdiovns.rs
Нови Сад Клиника за стоматологију Војводине, Нови Сад twww.kzsv.rs
Нови Сад Клинички центар Војводине Нови Сад www.kcv.rs
Нови Сад Апотекарска установа Нови Сад www.apotekanovisad.rs
Нови Сад Апотека у саставу Дома здравља "Бач" /
Нови Сад Апотека у саставу Дома здравља - "Бачка Паланка" /
Нови Сад Дом здравља Бачки Петровац www.dzbackipetrovac.rs
Нови Сад Дом Здравља Бачки Петровац - Апотека /
Нови Сад Дом здравља "Бечеј", Бечеј Апотека "Бечеј" /
Нови Сад Апотекарска установа Дом здравља "Жабаљ" /
Нови Сад Апотека "Врбас" /
Нови Сад Апотекарска установа "Тител" /
Нови Сад Дом здравља Темерин - апотека /
Нови Сад Апотекарска установа "Србобран" /
Нови Сад Апотекарска установа "Беочин" /
Панчево Дом здравља Панчево www.dzpancevo.org
Панчево Дом здравља Алибунар www.dzalibunar.rs
Панчево Дом здравља Бела Црква www.dzbc.rs
Панчево Дом здравља Ковачица www.dzkov.rs
Панчево Дом здравља Ковин www.domzdravljakovin.org.rs
Панчево Дом здравља Опово www.dzopovo.rs
Панчево Дом здравља "1. Октобар" Пландиште www.dzplandiste.rs
Панчево Дом здравља Вршац www.dzvrsac.rs
Панчево Општа болница Вршац www.obvrsac.com
Панчево Општа болница Панчево www.bolnicapancevo.rs
Панчево Специјална болница за плућне болести "Др Будислав Бабић" Бела Црква www.spbbelacrkva.org
Панчево Специјална болница за психијатријске болести "Др Славољуб Бакаловић" Вршац www.spbvrsac.org.rs
Панчево Специјална болница за психијатријске болести Ковин www.sbpb.kovin.info
Панчево Апотека у саставу Дома здравља Алибунар /
Панчево Апотека у саставу Дома здравља Ковачица www.dzkov.rs
Панчево Апотека у саставу Дома здравља Ковин  
Панчево Апотека у саставу Дома здравља Опово  
Панчево Апотека Панчево www.apoteka-pancevo.co.rs
Панчево Апотека у саставу Дома здравља "1. Октобар" Пландиште /
Панчево Апотека Вршац

www.apotekavrsac.com

Панчево Апотека у саставу Дома здравља Бела Црква /
Пирот Дом здравља Бабушница /
Пирот Дом здравља Бела Паланка www.dzbelapalanka.org.rs
Пирот Дом здравља Пирот www.dzpirot.rs
Пирот Дом здравља Димитровград www.dzdmg.org.rs
Пирот Општа болница Пирот www.pibolnica.rs
Пирот Апотекарска установа Пирот www.apoteka-pirot.rs
Пирот Дом здравља "Бела Паланка" - Апотека "Бела Паланка" /
Пожаревац Дом здравља Жабари /
Пожаревац Дом здравља Велико Градиште www.dzvg.rs
Пожаревац Дом здравља Жагубица www.dzzagubica.rs
Пожаревац Дом здравља Голубац www.domzdravljagolubac.rs
Пожаревац Дом здравља Кучево /
Пожаревац Дом здравља Мало Црниће /
Пожаревац Дом здравља Пожаревац www.dzpozarevac.rs
Пожаревац Општа болница Пожаревац www.obp.rs
Пожаревац Дом здравља Петровац /
Пожаревац Општа болница Петровац /
Пожаревац Апотекарска установа Пожаревац www.apotekapozarevac.co.rs
Прокупље Дом здравља Куршумлија /
Прокупље Дом здравља Блаце www.dzblace.org.rs
Прокупље Дом здравља Житорађа /
Прокупље Дом здравља Прокупље www.domzdravljaprokuplje.rs
Прокупље Општа болница Прокупље www.bolnicaprokuplje.com
Прокупље Апотека "Прокупље" /
Шабац Дом здравља Лозница www.dzloznica.co.rs
Шабац Дом здравља Крупањ www.dzkrupanj.rs
Шабац Дом здравља Мали Зворник www.dzmalizvornik.org.rs
Шабац Дом здравља Владимирци www.dzvladimirci.com
Шабац Дом здравља Коцељева www.dzkoceljeva.com
Шабац Дом здравља Шабац www.dzsabac.org.rs
Шабац Дом здравља Богатић www.dzbogatic.org.rs
Шабац Дом здравља Љубовија www.dzljubovija.com/
Шабац Општа болница Лозница www.bolnicaloznica.rs
Шабац Општа болница Шабац www.bolnica015.org.rs
Шабац Апотекарска установа Шабац www.apotekasabac.rs
Шабац Апотекарска установа Лозница www.apotekaloznica.com
Шабац Сецијална болница за рехабилитацију "Бања Ковиљача" www.banjakoviljaca.rs
Смедерево Дом здравља Смедерево /
Смедерево Дом здравља Велика Плана www.dzvelikaplana.rs
Смедерево Дом здравља Смедеревска Паланка www.dzsmedpalanka.rs
Смедерево Општа болница Смедерево www.obsmederevo.rs
Смедерево Општа болница "Стефан Високи" Смедеревска Паланка www.bolnica-palanka.co.rs
Смедерево Апотекарска установа Велика Плана www.apoteka-vplana.rs
Смедерево Апотекарска установа Смедеревска Паланка www.apoteka-palanka.co.rs
Смедерево Апотекарска установа Смедерево www.apoteka-smederevo.rs
Сомбор Дом здравља Апатин /
Сомбор Дом здравља Кула /
Сомбор Дом здравља Оџаци www.dzodzaci.org.rs
Сомбор Дом здравља Сомбор www.dzsombor.rs
Сомбор Општа болница Сомбор www.bolnicasombor.org.rs
Сомбор Апотекарска установа "Сомбор" www.apotekasombor.rs
Сомбор Специјална болница за рехабилитацију - Апатин /
Сремска Митровица Дом здравља Стара Пазова www.dzspazova.rs
Сремска Митровица Дом здравља Шид www.domzdravljasid.org.rs
Сремска Митровица Дом здравља Сремска Митровица www.dzsm.rs
Сремска Митровица Дом здравља Инђија www.dzindjija.rs
Сремска Митровица Дом здравља Пећинци www.dzpecinci.rs
Сремска Митровица Дом здравља Рума www.dzruma.rs
Сремска Митровица Општа болница Сремска Митровица www.obsm.rs
Сремска Митровица Апотека Стара Пазова www.dzspazova.rs
Сремска Митровица Апотекарска установа Сремска Митровица www.apotekasm.rs
Сремска Митровица Апотека Шид www.domzdravljasid.org.rs
Сремска Митровица Апотека Рума /
Сремска Митровица Апотека Ириг www.dzirig.rs
Сремска Митровица Апотека- Дом здравља" Др Милорад -Мика Павловић" Инђија www.dzindjija.rs
Сремска Митровица Апотека Пећинци /
Сремска Митровица Специјална болница за неуролошка и пострауматска стања - Стари Сланкамен www.bolnicaslankamen.co.rs
Сремска Митровица Специјална болница за рехабилитацију "Врдник" www.termal-vrdnik.com
Суботица Дом здравља Бачка Топола www.dzbt.co.rs
Суботица Дом здравља Мали Иђош www.dzmi.rs
Суботица Дом здравља Суботица www.domzdravlja.org.rs
Суботица Општа болница Суботица www.bolnicasubotica.com
Суботица Апотекарска установа Мали Иђош /
Суботица Апотекарска установа Бачка Топола www.dzbt.co.rs
Суботица Апотека Суботица www.apotekasubotica.rs
Ужице Здравствени центар Ужице www.zcue.rs
Ужице Апотекарска установа Ужице www.apotekaue.rs
Ужице Специјална болница за болести штитасте жлезде и болести метаболизма "Златибор"-Чајетина www.cigota.rs
Ваљево Дом здравља Лајковац www.dzlajkovac.rs
Ваљево Дом здравља Уб www.dzub.rs
Ваљево Дом здравља Ваљево www.dzvaljevo.rs
Ваљево Дом здравља Осечина /
Ваљево Дом здравља Љиг www.domzdravljaljig.rs
Ваљево Дом здравља Мионица www.dzmionica.rs
Ваљево Општа болница Ваљево www.zcvaljevo.rs
Ваљево Апотекарска установа Ваљево www.apotekavaljevo.rs
Врање Дом здравља Босилеград www.dzbosilegrad.org.rs
Врање Дом здравља Бујановац www.dzbujanovac.org.rs
Врање Дом здравља Прешево www.dzpresevo.org.rs
Врање Дом здравља Владичин Хан www.dzvladicinhan.org
Врање Здравствени центар Сурдулица /
Врање Специјална болница за плућне болести Сурдулица /
Врање Здравствени центар Врање www.dzvranje.org www.bolnicavranje.org
Врање Апотекарска установа Врање www.apotekavranje.rs
Врање Апотекарска установа Бујановац www.apotekabujanovac.co.rs
Врање Специјална болница за рехабилитацију - Бујановац www.specijalnabolnicabujanovackabanja.co.rs
Врање Специјална болница за рехабилитацију "Врањска бања" - Врање www.vranjskabanja.co.rs
Зајечар Дом здравља Бољевац www.dzboljevac.rs
Зајечар Здравствени центар Књажевац www.zcknjazevac.rs
Зајечар Здравствени центар Зајечар www.zczajecar.com
Зајечар Апотекарска установа Зајечар www.apotekazajecar.rs
Зајечар Специјална болница за рехабилитацију "Гамзиград" www.gamzigradskabanja.org.rs
Зрењанин Дом здравља Житиште www.dzzitiste.rs
Зрењанин Дом здравља Нови Бечеј www.dznb.co.rs
Зрењанин Дом здравља Сечањ www.domzdravljasecanj.rs
Зрењанин Дом здравља Српска Црња www.dzsrpskacrnja.rs
Зрењанин Дом здравља Зрењанин www.dzzrenjanin.rs
Зрењанин Општа болница Зрењанин www.bolnica.org.rs
Зрењанин Специјална болница за плућне болести Зрењанин www.plucna.co.rs
Зрењанин Апотекарска установа Зрењанин www.apoteka.rs
Зрењанин Специјална болница за рехабилитацију "Русанда" www.banjarusanda.rs